Covid-19 - info 1.4.2020

- Podpora OSVČ - 25 000 Kč/jednorázově

• nutná žádost (3.4.2020 formulář zveřejní Finanční správa)

• podmínky:

       1. musí se jednat o OSVČ

       2. vykonávaná činnost je činností hlavní (může být akceptovatelná i vedlejší za splnění určitých podmínek viz www.mfcr.cz)

        3. v období leden-březen 2020 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10%

        4. hrubé příjmy za rok 2019 alespoň 180 000,-- Kč

        5. výše uvedené doložit čestným prohlášením

• předpokládaná účinnost od poloviny dubna 2020

 

- Šestiměsíční prázdniny v placení SP a ZP

• období březen – srpen 2020

 

- Posunutí podání DPFO a DPPO do 1. července 2020

• bez nutnosti žádosti

• prominutí červnových záloh

• prominutí se dále týká podaného DP k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně nebo zálohy na tuto daň do 31. července 2020 (DP podáno, zálohy zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020)

 

- Nemožnost podání KH k DPH

• prominuty automaticky pokuty za pozdní podání v hodnotě 1 000 Kč (období od 1. března do 31. července 2020)

• další pokuty budou promíjeny individuálně na žádost plátce - Pozdní podání DP k DPH

• plošně prominuta pokuta za pozdě podané DP

• a to i u subjektů, kterým na základě individuální žádosti byla prominuta pokuta za nepodání KH

• nutnost podat opožděné DP nejpozději v den podání opožděného KH

 

- Pozastavení povinnosti evidence tržeb • již schváleno Parlamentem ČR

• po dobu stavu nouze + tři následující měsíce

 

- Uplatnění daňové ztráty zpětně v předchozích 2 letech

• novela zákona se připravuje • ztrátu za rok 2020 bude moci poplatník uplatnit na základě dodatečného DP

• přeplatek bude vrácen na základě žádosti

 

(Zdroj: www.mfcr.cz)