Cestovní náhrady

Cestovní náhrady můžeme rozdělit na 2 části – náhrada za cestu a stravné.

Náhrada za cestu

Pokud zaměstnanec vyjede na pracovní cestu firemním autem, tato náhrada mu nenáleží. Zaměstnavatel je povinen zaplatit veškeré náhrady spojené s cestováním při předložení platného dokladu – např. jízdenka za MHD, vlak, autobus. Pokud zaměstnanec využije k pracovní cestě vlastní automobil, náleží mu náhrada za opotřebení vozu a pohonné hmoty.

Náhrada za opotřebení je daná vyhláškou vždy pro daný rok.

Pro rok 2021 je výše náhrady 4,40 Kč za každý ujetý kilometr (pro motorky je výše 1,20 Kč).

Pokud není zaměstnanec schopen donést doklad o zaplacení pohonných hmot určených pro pracovní cestu, využije se průměrná cena pohonných hmot, která je také určena vyhláškou MPSV na daný rok.

Pro rok 2021 je výše:

 • Natural 95 – 27,80 Kč/l
 • Natural 98 – 31,50 Kč/l
 • Nafta – 28,20 Kč/l
 • elektřina – 5 Kč/kWh

Stravné

Zaměstnavatel má 2 možnosti – zajistit zaměstnavateli jídlo nebo mu vyplatit náhradu.

Výdaje na stravování je zaměstnavatel povinen zaplatit náhradu při jakékoliv pracovní cestě. Výše se ale řídí podle toho kolik hodin zaměstnanec na pracovní cestě stráví. Sazby stravného se odvíjí od náhrad u veřejného sektoru. Výše se každý rok mění vyhláškou MPSV.

Náhrada náleží pokud je pracovní cesta dlouhá:

 • 5 – 12 hodin: 91 – 108 Kč
 • 12 – 18 hodin: 138 – 167 Kč
 • delší než 18 hodin – 217 – 259 Kč

Náhrada za pracovní cestu menší než 5 hodin nenáleží.

Výši si zaměstnavatel může zvolit sám, ale musí dodržovat minimální sazbu pro určený rozsah hodin. Maximální výše pro soukromý sektor není stanovena. Zaměstnanec ale musí být s výší náhrady obeznámen před začátkem pracovní cesty.

Náhrada za stravné nevzniká pokud zaměstnavatel zajistí jídlo na pracovní cestě a to:

 • 2 jídla při cestě o délce 5 – 12 hodin
 • 3 jídla při cestě o délce 12 – 18 hodin

Pokud dostane zaměstnanec pouze 1 jídlo, musí dostat stravné v krácené výši:

 • 30 % výše při cestě trvající 5 – 12 hodin
 • 65 % výše při cestě trvající 12 – 18 hodin
 • 75 % výše při cestě trvající déle než 18 hodin.

Nárok na stravné nepřísluší pokud zaměstnanec pracovní cestu přerušil. Když se rozhodne navštívit např. svého člena rodiny, stravné náleží do doby přerušení pracovní cesty.

 

26. 9. 2021
Anna Prčková


Odkazy
 • Cestovní náhrady