Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. II.

-       Kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den

-       Bonus bude možné si nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za první bonusové období 05. 10. 2020 do 04. 11. 2020 (žádost do 05. 01. 2021), za druhé bonusové období od 05. 11. 2020 do 21. 11. 2020 (žádost do 22. 01. 2021)

-       Oproti jarnímu scénáři se již nebude zkoumat souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období je od 01. 06. 2020 do 30. 09.  2020 v některé z těchto oblastí:

·      provozování restauračních zařízení a barů;

·      provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;

·      pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;

·      pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;

·      provozování cirkusů a varieté;

·      pořádání poutí a podobných tradičních akcí;

·      pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;

·      pořádání veletrhů;

·      provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;

·      provozování zoologických zahrad;

·      provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

-       Mimo přímo zasažených podnikatelů si budou moci o podporu zažádat i podnikatelé, kteří jsou přímo navázáni na zavřené obory

·      Podmínky:

o   omezení dodavatelské činnosti o min. 80 % za rozhodné období (snížení příjmů na 20 % a méně)

o   činnost je pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy a neexistuje k němu snadná substituce

-       Dále kompenzaci obdrží i pracovníci na DPP a DPČ, kteří ztratili příjem u podnikatele zasaženého zákazem či omezením ze strany státu

·      Musí prokázat práci na danou DPP nebo DPČ, za kterou plynou odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců

-       OSVČ mohou žádat o podporu, pokud mají aktivní živnostenské oprávnění k 05. 10. 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. 03. 2020

-       U s.r.o. stále platí, že se jedná o firmu s max. dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.

-       Finanční úřady budou vyplácet bonus v řádech dní, a to na základě čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek

-       Žádat bude možné nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období (osobně na finančním úřadě, datovou schránkou, popřípadě e-mailem)

-       Žádost k dispozici zde

-       Tuto podporu nelze kombinovat s jinou přímou pomocí (např. COVID-kultura, COVID-nájemné, COVID-ošetřovné)