Krizové ošetřovné

-       21. 10 2020 Poslanecká sněmovna schválila návrh Krizového ošetřovného, dne 29. 10. 2020 jej bude projednávat Senát

-       O ošetřovné se bude žádat zpětně -> za říjen v listopadu atd.)

-       Formulář k dispozici od 25. 10. 2020 na ePortálu ČSSZ vč. postupu zde

-       Na ošetřovné má nárok zaměstnanec (vč. DPP a DPČ a to v případě, že v posledních 3 měsících bylo z této dohody odvedeno nemocenské pojištění), který nemůže vykonávat svou práci a to z důvodu ošetřování či péče o:

·      dítě mladší 10 let;

·      nezaopatřené děti, které se účastní školní docházky a jsou závislé na péči jiné osoby, a to bez omezení věku (od stupně I.);

·      osoby starší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby využívající služeb stacionářů nebo obdobných zařízení;

·      děti, které se nemohou účastnit výuky, a to z důvodu karantény v rodině.

-       Výše ošetřovného bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně

-       Bude se počítat (nejdříve) od 14. 10. 2020, tedy od plošného uzavření škol

-       Pokud zaměstnanec začal čerpat ošetřovné před 14. 10. 2020, dostane za předchozí dny 70 % základu (od 05. 10. 2020) nebo standardních 60 % (před 05. 10. 2020)

-       Na ošetřovném se mohou 2 osoby střídat po dnech (rodiče) - nesmí však se vystřídat v jednom dni

-       Nebude se vyžadovat potvrzení školy o jejím uzavření -> toto potvrzení nahradí čestné prohlášení pojištěnce o tom, že musí o dítě pečovat na základě mimořádné situace vyhlášené Vládou

-       Ošetřovné bude trvat po celou dobu mimořádného stavu, nejdéle však do 30. 06. 2021

-       Za čtvrtek 29. 10. 2020 a pátek 30. 10. 2020 ošetřovné vyplácené NEBUDE (podzimní prázdniny)