Krizové ošetřovné

-       Nárok na ošetřovné prozatím do 28. 02. 2021. 

-      Pokud zaměstnanec uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020, vyplní za prosinec 2020, leden 2021 únor 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech za tyto tři měsíce.

-       Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“. Rozhodné období se stanoví ke dni 21. 12. 2020. 

-       Nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 do 14. 02. 2021 v jednotlivých dnech následovně:

          - od 23. 12. 2020 do 03. 01. 2021 NENÍ nárok na ošetřovné - vánoční prázdniny;

          - od 04. 01. 2021 do 28. 01. 2021 JE nárok na poskytnutí ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let, nebo o dítě ve cěku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I., jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole;

           - za den 29. 01. 2021 NENÍ nárok na ošetřovné - pololetní prázdniny;

           -  od 30. 01. 2021 do 14. 02: 2021 JE nárok na ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let, nebo o dítě ve cěku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I., jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnosz ve škole, MIMO období vyhlášených jarních prázdnin. 

-       Krizové ošetřovné není podmíněné nouzovým stavem. 

-      Dle rozhodnutí vlády je provoz základních škol dle školsého zákona omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol, s VÝJIMKOU:

         - základní školy při zdravitnickém zařízení;

         - dětí v přípravbné třídě;

         - žáků 1. a 2. ročníku základní školy;

         - žáků 1. stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy;

         - dětí v přípravném stupni základní školy speciální;

         - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

         - základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči atd.);

         - individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).

-       Bude se počítat (nejdříve) od 14. 10. 2020, tedy od plošného uzavření škol. 

-       Pokud zaměstnanec začal čerpat ošetřovné před 14. 10. 2020, dostane za předchozí dny 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (od 05. 10. 2020) nebo standardních 60 % (před 05. 10. 2020). 

-       Na ošetřovném se mohou 2 osoby střídat po dnech (rodiče) - nesmí však se vystřídat v jednom dni. 

-       Nebude se vyžadovat potvrzení školy o jejím uzavření -> toto potvrzení nahradí čestné prohlášení pojištěnce o tom, že musí o dítě pečovat na základě mimořádné situace vyhlášené Vládou. 

-       Na předškolní zařízení se usnesení vlády nevztahují, jejich provoz omezen není. 

-       Ošetřovné bude trvat po celou dobu mimořádného stavu, nejdéle však do 30. 06. 2021. 

 

 

 

Aktualizováno 16. 02. 2021

NB