Ošetřovné pro OSVČ II.

-       Vládou bylo schváleno i ošetřovné pro OSVČ 

-       Toto opatření je pro podnikatele, kteří nemohou vykonávat svou výdělečnou činnost z důvodu péče o dítě do 10 let nebo o hendikepovaného blízkého

-       Dále o toto ošetřovné může požádat podnikatel, který pečuje o nezaopatřené dítě nejvýše do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

-       Výše ošetřovného bude činit 400 Kč za kalendářní den

-       O ošetřovné se bude žádat prostřednictvím on-line formuláře zde

-       Aktuálně ještě není možné žádat, začátkem listopadu bude zveřejněna výzva

-       Nebude nutné přikládat žádnou přílohu, postačí pouze čestné prohlášení

-       Na podporu nemají nárok ti podnikatelé, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství

-       Dále nebudou moci žádat společníci s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost

-       Tento příspěvek NELZE kombinovat s kompenzačním bonusem

-       Je preferováno podání datavou schránkou (rychlejší proplacení)

-       Za čtvrtek 29. 10. 2020 a pátek 30. 10. 2020 ošetřovné vyplácené NEBUDE (podzimní prázdniny)