Ošetřovné pro OSVČ II. - Výzva leden 2021 a 21. a 22. 12. 2020

-       Výzva za leden 2021 a 21. a 22. 12 2020

-       Upřesnění pro stanovené období:

           - V prosinci je možné žádat pouze za 21.12. 2020 a 22. 12. 2020

           - V lednu je možné žádat za období od 04. 01. 2021 do 28. 01. 2021 a dále pak za 30. 01. 2021 a za 31. 01. 2021

           - Za dny 01. 01. 2021 až 03. 01. 2021 a za den 29. 01. 2021 není možné žádat a to z důvodu, že tyto dny jsou hodnoceny jako školní prázdniny

          - Pokud se jedná o OSVČ starající se o předškolní dítě, může žádat o podoporu za 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 v případě, že dítě nemohlo navstěvovat školské zařízení z důvodu karantény či z důvodu karantény v rodině

          - V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy , může žádat o podporu za 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020, kdy byla škola uzavřena na základě usnesení vlády

          -  A nakonec v případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo o dítě navštěvující 1. či 2. třídu, může žádat o podporu za měsíc leden 2021 pouze v případě , že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či v rodině

-       O ošetřovné se bude žádat prostřednictvím on-line formuláře zde

-       Toto opatření je pro podnikatele, kteří nemohou vykonávat svou výdělečnou činnost z důvodu:

      - péče o dítě, které nemůže navštěvovat školu nebo školské nařízení z důvodu jejího uzavření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení a je mladší 10 let NEBO

      - péče o předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení

NEBO

      - péče o nezaopatřené dítě nejvýše do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

NEBO

      - péče o hendikepovaného blízkého, závislého na pomoci druhé osoby alespoň ve stupni I.

-       Výše ošetřovného bude činit 400 Kč za kalendářní den

-       Nebude nutné přikládat žádnou přílohu, postačí pouze čestné prohlášení

-       Na podporu NEMAJÍ nárok ti podnikatelé, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství

-       Dále NEBUDOU moci žádat společníci v.o.s., komplementáři k. s., statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní koprorace, ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost

-       Tento příspěvek NELZE kombinovat s kompenzačním bonusem

-       Je preferováno podání datavou schránkou (rychlejší proplacení)

-       Podrobné info zde

 

 

 

 

 

Aktualizováno 15. 02. 2021

NB