Režim A Plus programu Antivirus

-       Program A Antivirus prodloužen do 28. 02. 2021

-       Žádost zde

-       Vztahuje se pouze na firmy, u kterých došlo k nucenému omezení provozu, a to na základě krizového opatření Vlády nebo k nařízení karantény hygieniky

-       Zaměstnavatelům podniků, které musely být z nařízení vlády zcela uzavřeny, bude vyplaceno 100 % superhrubé mzdy + odvody, a to až do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance

-       Vztahuje se na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 01. 10. 2020 včetně

-       Program je určen pro:

                 - restaurace a to i v případě, že mají otevřeno "výdejní okénko"

                 - nařízením vlády uzavřené prodejny, služby

-       Tento příspěvek nebude moci čerpat zaměstnavatel, který již obdržel veřejnou podporu poskytnutou dle Dočasného rámce (např.: COVID-nájemné, COVID-kultura, COVID-lázně) v částce vyšší než 800 000 EUR

(Př.: Zaměstnavatel již čerpá finanční prostředky z programu COVID-nájemné 500 000 EUR na program Antivirus Plus může čerpat už pouze 300 000 EUR)

-       Dále tento příspěvek nenáleží zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích

-       Pokud má zaměstnavatel již uzavřenou dohodu v rámci CP Antivirus, nebude potřeba vyplňovat novou žádost - uzavřená dohoda bude pouze upravena dodatkem

 

 

 

 

Aktualizováno 08. 02. 2021

NB