Režim A. programu Antivirus

-       Program prodloužen do 31. 12. 2020

-       Příspěvek zaměstnavatelé obdrží na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci

-       Uznatelným výdajem je náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény

-       Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných nákladů, avšak maximálně 39 000 Kč na jednoho zaměstnance na jeden měsíc

-       Tento program mohou využít i zaměstnavatelé, kteří museli zavřít své provozovny na základě nařízení Vlády (výhodnější je využití programu Antivirus Plus)

-       Postup zůstává stejný jako na jaře

-       Vyplácet bude Úřad práce na základě měsíčního vyúčtování

-       Žádost k dispozici zde