Souhrn termínů COVID-19: druhá vlna

Program Antivirus – režim A

-       Program je prodloužen do 31. 12. 2020 – příjem žádostí nejpozději začátkem ledna 2021 (vždy se žádá zpětně)

-      Žádost k dispozici zde

Program Antivirus - režim B

-       Program je prodloužen do 31. 12. 2020 – příjem žádostí nejpozději začátkem ledna 2021 (vždy se žádá zpětně)

-      Žádost k dispozici zde

Ošetřovné pro OSVČ II.

-       Příjem žádostí začátkem listopadu (bude se žádat zpětně)

-       Žádost k dispozici zde

Krizové ošetřovné

-       Po celou dobu uzavření škol, momentálně do 20. 11. 2020

-       Bude se žádat zpětně (na začátku listopadu za říjen, v prosinci za listopad)

-       Žádost k dispozici zde

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. II.

-       Za první bonusové období od 05. 10. 2020 do 04. 11. 2020, podání žádosti nejpozději do 05. 01. 2021

-       Za druhé bonusové období od 05. 11. 2020 do 21. 11. 2020, podání žádosti nejpozději do 22. 01. 2021

-      Žádost k dispozici zde

COVID – Nájemné II.

-       Žádosti je možné podávat od 21. 10. 2020 do 21. 01. 2021 do 23:59 hod.

-       Žádost k dispozici zde

Velký liberační balíček

-       Odložení splatnosti DPH za III. čtvrtletí a za měsíc září do 31. 12. 2020 (pouze prominutí úroků)

-       Odklad úhrad záloh na daň silniční do 31. 01. 2021

-       Zrušena záloha na daň z příjmů FO i PO k 15. 12. 2020