Souhrn termínů COVID-19: druhá vlna

Program Antivirus – režim A

-       Program je prodloužen do 28. 02. 2021

-      Žádost k dispozici zde

Program Antivirus - režim B

-       Program je prodloužen do 28. 02. 2021 

-       Žádost k dispozici zde

Ošetřovné pro OSVČ II.

-       Výzva za leden 2021 a 21. a 22. 12. 2020

-       Žádat je možné od 10. 02. 2021 do 11. 03.2021

-       Žádost k dispozici zde

Krizové ošetřovné

-       Po celou dobu uzavření škol, momentálně do 28. 02. 2021

-       Bude se žádat zpětně (na začátku listopadu za říjen, v prosinci za listopad)

-       Žádost k dispozici zde

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. II.

-      Za první bonusové období od 05. 10. 2020 do 04. 11. 2020, podání žádosti nejpozději do 05. 01. 2021

-      Za druhé bonusové období od 05. 11. 2020 do 21. 11. 2020, podání žádosti nejpozději do 22. 01. 2021

-       Za třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, podání žádosti nejpozdeji do 15. 02. 2021

-      Za čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020, podání žádosti nejpozději do 25.02. 2021

-      Za páté bonusové období od 25. 12. 2020 do 23. 01. 2021, podání žádosti nejpozději do 24. 03. 2021

-      Za šesté bonusové období od 24. 01. 2021 do 15. 02. 2021, podání žádosti nejpozději do 16. 04. 2021

-      Žádost k dispozici zde

COVID – Nájemné II.

-       Žádosti je možné podávat od 21. 10. 2020 do 04. 02. 2021 do 23:59 hod.

-       Žádost k dispozici zde

COVID - Nájemné III.

-       Žádosti je možné podávat od 05. 02. 2021, 09:00 hod. do 08. 04. 2021

-       Žádost k dispozici zde

COVID - Gastro - Uzavřené provozovny

-       Žádosti je možné podávat od 18. 01. 2021 od 09:00 hod. do 01. 03. 2021 do 16:00

-       Žádost k dispozici zde

COVID - Cestovní kanceláře

-       Žádost je možné podávat od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost k dispozici zde

COVID - Cestovní agentury

-       Žádost je možné podávat od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost k dispozici zde

COVID - Průvodci v cestovním ruchu

-       Žádost je možné podávat od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost k dispozici zde

Velký liberační balíček

-       Odložení splatnosti DPH za III. čtvrtletí a za měsíc září do 31. 12. 2020 (pouze prominutí úroků)

-       Odklad úhrad záloh na daň silniční do 31. 01. 2021

-       Zrušena záloha na daň z příjmů FO i PO k 15. 12. 2020

 

 

 

 

Aktualizováno 12. 02. 2021

NB