Kompenzační bonus pro OSVČ

PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon č. 159/2020 o kompenzačním bonusu ze dne 14.04.2020  

REALIZACE

Ministerstvo financí prostřednictvím finančních úřadů

 

OBDOBÍ

Od 12.03.2020 do 30.04.2020, žádost nejpozději do 29.06.2020

Od 01.05.2020 do 08.06.2020, žádost nejpozději do 29.06.2020

 

PODMÍNKY NÁROKU

Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu (nejpozději do 29. 6. 2020) a splní několik základních požadavků: 

-        je OSVČ a vykonávaná činnost je činností hlavní (může být i vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání)

-        OSVČ byla aktivní k 12. 3. 2020 (případně má přerušenou činnost kdykoliv po 31. 8. 2019 – sezónní podnikání)

-        OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku výskytu koronaviru nebo krizových opatření vlády,

-      splnění výše uvedených skutečností doloží žadatel čestným prohlášením. OSVČ nemohla vykonávat samostatně výdělečnou činnost zcela nebo zčásti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu 

-        nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,

-        karantény její nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě,

-        omezení poptávky po výrobcích a službách,

-        omezení či ukončení dodávek potřebný pro výkon SVČ.

SOUBĚH KOMPENTAČNÍHO BONUSU S JINÝM PŘÍJMEM

-        OČR z programu MPO ANO

-        nemocenská ANO

-        podpora v nezaměstnanosti NE

-        starobní, invalidní důchod ANO

-        rodičovský příspěvek, mateřská ANO

-        dávky v hmotné nouzi ANO

-        příspěvek na bydlení ANO

-        DPP do 10 000 Kč ANO

-        DPČ do 2.999 Kč ANO

Spolupracující osoba má nárok na kompenzační bonus za stejných podmínek jako OSVČ. 

BONUS Z HLEDISKA DANĚ

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem, nepodléhá zdravotnímu i sociálnímu pojištění. 

 

VÝŠE KOMPENZACE

Od 12.03.2020 do 30.04.2020 – 500 Kč/den = 25.000 Kč

Od 01.05.2020 do 08.06.2020 – 500 Kč/den = 19.500 Kč

 

ODKAZY

-        Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

https://www.financnisprava.cz/