Ošetřovné pro OSVČ

 

PRÁVNÍ PŘEDPIS

Usnesení vlády ČR č. 311 ze dne 26.03.2020

 

REALIZACE PROGRAMU „Ošetřovné pro OSVČ“

Ministerstvo obchodu a průmyslu prostřednictvím obecních živnostenských úřadů

 

OBDOBÍ

-       od 12.03.2020 do 31.03.2020, příjem žádostí ukončen 30.04.2020

-       od 01.04.2020 do 30.04.2020, příjem žádostí od 11.05.2020 do 07.06.2020

-       od 01.05.2020 do 31.05.2020, příjem žádostí od 12.06.2020 do 10.07.2020

-       od 01.06.2020 do 30.06.2020, příjem žádostí od 15.07.2020 do 14.08.2020

 

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

-       OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,

-       OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID 19,

-       OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené alespoň ve stupni I (lehká závislost) - dle zákona o sociálních službách

 

VÝŠE KOMPENZACE

424 Kč za každý den ošetřování v měsíci březnu

500 Kč za každý den ošetřování od měsíce dubna až do měsíce června

 

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

-        jednoduchý formulář žádosti

-        pouze jedna příloha - potvrzení o uzavřené škole, škoce, sociálním zařízení

-        možno podat přes datovou schránku, emailem nebo poštou 

 

ODKAZY

-       Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) 

eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

-       Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ

https://osetrovne.mpo.cz/info/