Ošetřovné pro zaměstnance

Zákon č. 54/1956 Sb.

 

REALIZACE  

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení

 

Od 12.03.2020 na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. 

Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

 

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

-       nárok na OČR má zaměstnanec pečující o dítě do 13 let,

-       pokud se jedná o hendikepované dítě – bez omezení věku,

 

-       Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli,

-       zaměstnanec po skončení kalendářního měsíce předá zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

 

Výše ošetřovného činí 60% DVZ za 03/2020 a od 1. dubna 2020 zvýšení na 80% DVZ

 

ODKAZY

-       Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) 

eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

-       Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz