Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ

 

-       Upravují zákony č. 134/2020 Sb. a č. 136/2020 Sb.

-       Jedná se o odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, a to za období od března 2020 do srpna 2020 včetně

-       Živnostníci nemusejí nikde žádat, změna platí automaticky

-       Odpuštění sociálního pojištění:

·      Minimální zálohy odpuštěny v plné výši (2544 Kč/měsíčně – hlavní činnost, 1018 Kč/měsíčně – vedlejší činnost)

·      Pokud OSVČ má povinnost platit zálohy nad rámec minimálních, bude muset rozdíl uhradit jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, tedy až v roce 2021

·      Jediným odvodem, který je nutné platit je nemocenské pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ

·      V případě, že OSVČ zaplatil záloha na březen 2020, bude tato záloha využita na případný dluh u ČSSZ, pokud živnostník žádný dluh nemá bude tato záloha použita jako předplatné na září 2020

·      Tyto půlroční „prázdniny“ nebudou mít vliv na budoucí důchod 

·      Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je nutné podat do 03. 08. 2020 (pokud ne = sankce)

·      Do 03. 08. 2020 musí být zaplacen (připsán na účet ČSSZ) i případný doplatek na pojistném za rok 2019 (pokud ne = penále)

-       Odpuštění zdravotního pojištění:

·      Minimální zálohy odpuštěny v plné výši (2352 Kč/měsíčně)

·      Pokud OSVČ má povinnost platit zálohy nad rámec minimálních, bude muset rozdíl uhradit jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, tedy až v roce 2021

·      Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zaměstnavatelé, resp. zaměstnanci, platby pojistného odpuštěny nemají

·      Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je nutné podat bez sankcí do 03. 08. 2020

·      Doplatek pojistného za rok 2019 musí být uhrazen do 8 dnů po dni, kdy byl podán přehled o příjmech a výdajích

·      Dle zákona se penále za pozdní úhradu pojistného nebo zálohy na dané období bude aplikovat nejdříve od 22. 09. 2020

·      Toto ustanovení platí i pro OBZP a zaměstnavatele (a jejich zaměstnance) – u pozdních plateb nebude penále vymáháno, tudíž lze pojistné za měsíce březen až srpen uhradit až k 21. 09. 2020