Ošetřovné pro DPP a DPČ

PRÁVNÍ PŘEDPIS

 

REALIZACE  

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení

 

OBDOBÍ

Od 12.03.2020 na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. 

Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

 

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

-        Osoba zaměstnaná na dohodu musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář)

-        Dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla uzavřena před 11. březnem 2020

-        Z dohody je odvedeno nemocenské pojištění za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor

-        O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), od 1. dubna ve výši 80 % DVZ.

-        Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol

 

POVINNOST PRO ZAMĚSTNANCE

-       Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli,

-       zaměstnanec po skončení kalendářního měsíce předá zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

 

VÝŠE KOMPENZACE

Výše ošetřovného činí 60% DVZ za 03/2020 a od 1. dubna 2020 zvýšení na 80% DVZ

 

ODKAZY

-       Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)  

eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

-       Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz