Program Antivirus - režim A, B

PRÁVNÍ PŘEDPIS

Usnesením vlády ČR č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“  

 

REALIZACE PROGRAMU „Antivirus“

Úřad práce České republiky

 

OBDOBÍ

-        od 14. 03. 2020 do 30. 04. 2020

-        od 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020

-        od 01. 06. 2020 do 31. 08. 2020

Program Antivirus A i B je prodloužen do 31. 10. 2020

 

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

-        zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,

-        zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,

-        týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,

-        zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

 

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

-        na úhradu nákladů z DPP a DPČ,

-        v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď, či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen,

-        a zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR

-        žadateli, který je v likvidaci a konkurzu 

 

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé budou žádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech: 

Režim A – druh překážky:

-        v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku,

-        v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč. 

 

Režim B – druh překážky:

-        překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku,

-        omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku,

-        omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč. 

 

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY (viz ODKAZ)

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování.  

Žádost musíme podat vždy v měsíci, ve kterém nám vznikl nárok na vyplacení příspěvku (za každý měsíc zvlášť).

 

VYÚČTOVÁNÍ (viz ODKAZ)

Zaměstnavatel po vyplacení mezd za příslušný kalendářní měsíc a úhradě povinných odvodů předloží ÚP ČR vyúčtování, a to elektronicky (datovou schránkou či elektronickým podpisem). 

Vyúčtování musíme podat vždy nejpozději následující měsící po měsíci, kdy vzniknul nárok na vyplacení příspěvku (za každý měsíc zvlášť).

 

ODKAZY

-        Antivirus – podpora zaměstnanosti

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus