Souhrn termínů COVID-19: první vlna

Program Antivirus – režim A, B

- Prodlouženo do 31. 10. 2020 – příjem žádostí nejpozději začátkem listopadu 2020 (poslední informace z portálu mpsv)

Program Antivirus – režim C

- Platný do srpna 2020 – není potřeba podání žádosti (pouze oznámení ČSSZ o snížení vyměřovacího základu a posléze zaplacení nižšího pojistného)

Ošetřovné pro OSVČ

- Příjem žádostí za měsíc červen do 14. 08. 2020

Ošetřovné pro zaměstnance

- Již ukončeno posledním školním dnem (30. 06. 2020)

Ošetřovné pro DPP a DPČ

- Již ukončeno posledním školním dnem (30. 06. 2020)

Kompenzační bonus pro OSVČ

- Období od 12. 03. 2020 do 30. 04. 2020, podání žádosti nejpozději do 29. 06. 2020

- Období od 01. 05. 2020 do 08. 06. 2020, podání žádosti nejpozději do 60 dnů od skončení bonusového období – do 07. 08. 2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

- Období od 12. března do 8. června, podání žádosti nejpozději do 60 dnů od skončení bonusového období – do 07. 08. 2020

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ

- Podání žádosti nejpozději do 30. 11. 2020

Kompenzačního bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. s dohodou

- Podání žádosti nejpozději do 30. 11. 2020

COVID – Nájemné

- Žádosti je možné podávat do 30. 09. 2020

Daňové přiznání k dani z příjmů FO i PO

- Mezní termín pro podání daňového přiznání a úhradu daně je do 18. 08. 2020

Daň z přidané hodnoty

- 31. 07. 2020 končí účinnost některých prominutí (prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení, prominutí pokuty za porušení povinností spojných s kontrolním hlášením, prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání)

Daň z nabytí nemovitých věcí

- Podání daňového přiznání nejpozději do 31. 12. 2020