Termíny pro podání daňových přiznání u některých daní

Daň z příjmů FO a PO

-      Prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání (DP) a úroku za pozdě zaplacenou daň za období roku 2019 

-      DP je nutné podat a daň zaplatit nejpozději do 18. srpna 2020

-      Nepodá-li poplatník DP a neuhradí-li daň do 18. 8. 2020 bude se sankce za pozdní podání a úhradu počítat od začátku zákonné lhůty (tzn. od 1. dubna resp. od 1. července) a to do dne podání nebo zaplacení

-      Platí pro FO i PO

-      Nevztahuje se na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem (SFÚ), tedy na PO, které dosáhli vyššího obratu než 2 mld. Kč

-      Dále se nevztahuje na pojišťovny, banky či spořitelny

-      Subjekty spravované SHÚ musí podat daňové přiznání a daň uhradit do 1. července 2020

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

-      V tomto případě je nutné podat DP a daň uhradit nejpozději do 31. prosince 2020

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

-      31. července 2020 KONČÍ účinnost některých prominutí

-      Zejména pak: 

·       Automatické prominutí pokuty (1 000 Kč) za pozdní podání kontrolního hlášení (KH)

·       Prominutí pokuty ve výši 10, 30, či 50 tisíc Kč za porušení povinností spojených s KH 

·       Nebude již promíjena pokuta za pozdní podání DP k DPH