COVID - Připravované změny

"Izolačka" - ZAMÍTNUTO

- Předpokládaná platnost je od 01. 03. 2021

- Jedná se o mimořádný příspěvek nad rámec běžné nemocenské ve výši až 370,-- Kč za každý kalendářní den (max. 10 dnů trvání karantény) pro zaměstnance v karanténě či izolaci

- Náhrada mzdy a "izolačky" v součtu nepřevýší 90 % průměrného výdělku

- Příspěvek by zaměstnanec dostal vyplacen spolu s vyplacenou nemocenskou

- Zaměstnavatelé nebudou zatěžováni další byrokracií dostanou v řádu hodin od státu informaci o vystavení karantény či izolace. Dále zaměstnavatel nemusí podávat žádost o refundaci, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od poviného odvodu pojistného na sociální zabezpečení

- Na příspěvek budou mít nárok i dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění

- Naopak na bonus by neměli mít nárok zaměstnanci, kteří byli soukromě v zahraničí

- Příspěvek by měl trvat nejdéle do 31. 05. 2021

- Senát chce prodloužit dobu vyplácení příspěvku z 10 dnů na 14 dní

 

Kompenzační bonus pro rok 2021 - SCHVÁLENO

- více informací zde

 

Program Antivirus A, A + a B

- prodloužení do konce dubna 2021

- ZMĚNY:

      1) příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří byli ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v pracovním poměru minimálně tři měsíce 

         - na pracovníky, kteří pro zaměstnavatele pracují méně než tři měsíce mohou pobírat podporu do konce února

      2) dojde ke zvýšení limitu čerpání všech státních podpor (vč. programu Antivirus) jedním zaměstnavatelem z 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR

- Schváleno Vládou

 

Pandemický zákon - SCHVÁLENO

- více informací zde

 

Plošné testování

- od 01. 03. 2021 bude stát kompenzovat plošné testování pro firmy i OSVČ 

- Bude se jednat o maximálně čtyři testy na zaměstnance/OSVČ na měsic

- Cena testu může být maximálně 60,-- Kč za jeden test 

- Testování bude hrazeno z veřejného pojištění

 

 

 

Aktualizováno 26. 02. 2021

NB