COVID - Cestovní ruch

COVID - Cestovní kanceláře

-       Pro podporu odvětví cestovního ruchu

-       Příjem žádostí od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost zde

-       Rozhodné období je od 20. 02. 2020 do 10. 10. 2020

-       Výše podpory činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020.

-       Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem v rozhodném období, které vyly zrušeny z důvodů pandemie.

-       Dokumenty ke stažení zde


 COVID - Cestovní agentury

-       Pro podporu odvětví cestovního ruchu

-       Příjem žádostí od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost zde

-       Rozhodné období je od 20. 02. 2020 do 10. 10. 2020 (v případě zrušených lázeňských pobytů je rozhodné období od 14. 03 2020 do 24. 05. 2020)

-       Cestovní agentury mohou využít dvou různých podpor, které ovšem nelze kombinovat:

·      Dotace 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt

          - Dotace se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 02. 2020 do 10. 10. 2020 z důvodu pandemie.

          - V případě zrušených lázeňských pobytů, se dotace vztahuje na ty, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření vlády ČR nebo opatření Ministerstva zdravotnictví a to v období od 14. 03. 2020 do 24. 05. 2020.

·      Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 a to pouze za předpokladu, že zaznamenala více než 50 % propad a že příjezdové zájezdy jsou pro agenturu hlavní činností

ü  Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000,-- Kč, 100 000,-- Kč,  250 000,-- Kč, 500 000,-- Kč

-       Dokumenty ke stažení zde


 COVID - Průvodci v cestovním ruchu

-       Podpora se zaměřuje na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst

-       Příjem žádostí od 11. 11. 2020 do 29. 01. 2021

-       Žádost zde

-       Rozhodné období je od 01. 06. 2020 do 30. 09. 2020

-       Průvodce může požádat o dotaci ve výši 50 000,-- Kč

-       Podmínky:

·      Průvodce poskytne nejdéle do 30. 06. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy a to nejpozději do 31. 07. 2021, NEBO

·      má průvodce možnost absolvovat do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaná MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže příslušným dokladem a to nejpozději do 31. 01. 2022. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že průvodce započal plnění podmínky před podáním této žádosti a to kdykoliv v průběhu rozhodného období.

-       Pokud průvodce nesplní některou z podmínek, bude mít nárok na podporu ve výši 40 000,-- Kč 

-       Dokumenty ke stažení zde

 

 

 

 

Aktualizováno 12. 02. 2021

NB