COVID - Gastro - Uzavřené provozovny

-       Žádosti je možné podávat od 18. 01. 2021 od 09:00 hod. do 15. 03. 2021 do 16:00

-       Žádost zde

-       Počet dnů je dán mezi 09. 10. 2020 a 10. 01. 2021 – jde tedy o 79 dní

-       Výše podpory je 400 Kč na každého zaměstnance na den

-       Výzva se vztahuje pouze na vymezený okruh krizovými opatřeními zasažených sektorů, uvedených v Příloze 2 Výzvy zde

-       Žadatel musí mít zaměstnance působící v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31.10. 2020 přihlášeni k platbě pojistného u ČSSZ

-       Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. 10. 2019 se porovnává období oproti 3. čtvrtletí 2020).

-       Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

-       Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěrů, režijní náklady atd.

 

 

 

Aktualizováno 01. 03. 2021

NB