Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. II.

-       Nově dosáhnou na kompenzační bonus i osoby (OSVČ, jednatelé apod.), které jsou v úpadku (tyto osoby byly prozatím z kompanzačního bonusu vyloučeny)

-       Novelu zákona č. 461/2020 Sb. musí podepsat Prezident a posléze vejde v platnost

-       Celý sněmovní tisk zde

-       Žádost zde

-       Bonus bude možné si nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za:

1. od 05. 10. 2020 do 04. 11. 2020 (žádost do 05. 01. 2021);

2. od 05. 11. 2020 do 21. 11. 2020 (žádost do 22. 01. 2021);

3. od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (žádost do 15. 02. 2021);

4. od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 (žádost do 25. 02. 2021);

5. od 25. 12. 2020 do 23. 01. 2021 (žádost do 24. 03. 2021);

6. od 24. 01. 2021 do 15. 02. 2021 (žádost do 16. 04. 2021).

-       Kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den

-       Oproti jarnímu scénáři se již nebude zkoumat souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období je od 01. 06. 2020 do 30. 09.  2020

-       Zejména se jedná o činnosti uvedené v Usneseních vlády (viz Usnesení č. 958995996102110791103111311161142), dále je možné je nalézt i v dalších aktech či předpisech orgánů veřejné správy, jako jsou opatření Ministerstva zdravotnictví (Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 20581/2020), krajských hygienických         

·      Podmínky:

o   omezení dodavatelské činnosti o min. 80 % za rozhodné období (snížení příjmů na 20 % a méně)

o   činnost je pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy a neexistuje k němu snadná substituce

-       Dále kompenzaci obdrží i pracovníci na DPP a DPČ, kteří ztratili příjem u podnikatele zasaženého zákazem či omezením ze strany státu

·      Musí prokázat práci na danou DPP nebo DPČ, za kterou plynou odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců

-       OSVČ mohou žádat o podporu, pokud mají aktivní živnostenské oprávnění k 05. 10. 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. 03. 2020

-       U s.r.o. stále platí, že se jedná o firmu s max. dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.

-       Finanční úřady budou vyplácet bonus v řádech dní, a to na základě čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek

-       Žádat bude možné nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období (osobně na finančním úřadě, datovou schránkou, popřípadě e-mailem)

-       Tuto podporu lze kombinovat s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné

 

 

 

 

Aktualizováno 15. 02. 2021

NB