Ošetřovné pro OSVČ II. - Výzva březen 2021

- Výzva za březen 2021

Upřesnění pro stanovené období:

      - JE možné žádat od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021

      - NENÍ možné žádat za období jarních prázdnin (žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení)

- Žádosti je možné podávat od 22. 04. 2021 od 09:00 do 21. 05. 2021 do 23:59 

Žádost k dispozici zde

- O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI

Toto opatření je pro podnikatele, kteří nemohou vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost z důvodu péče o:

      - dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, NEBO

       - předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu jeho uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, NEBO

       - nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, NEBO

       - osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Výše ošetřovného bude činit 400 Kč za kalendářní den

Nebude nutné přikládat žádnou přílohu, postačí pouze čestné prohlášení

Na podporu NEMAJÍ nárok ti podnikatelé, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství

- Dále NEBUDOU moci žádat společníci v.o.s., komplementáři k. s., statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní koprorace, ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost

- Tento příspěvek NELZE kombinovat s kompenzačním bonusem

- Je preferováno podání datavou schránkou (rychlejší proplacení)

- Podrobné info zde

 

 

 

 

 

Aktualizováno 23. 04. 2021

NB