Program COVID – 2021

MPO vydalo 10. 12. 2021 novou výzvu programu COVID – 2021

Vyhlášení výzvy 2 je plánováno po skončení rozhodného období, tj. po 31. 12. 2021

Rozhodné období 

  • Rozhodné období je od 1. 11 2021 – 31. 12. 2021 

Srovnávací období 

  • 1. 11. 20119 – 31. 12. 2019 

Oprávněný žadatel 

  • je podnikatel, fyzická nebo právnická osoba 
  • žadateli poklesly tržby minimálně o 30 % v rozhodném období oproti srovnávacímu období 
  • k 1. 11. 2021 měl alespoň jednoho zaměstnance 

Způsobilé náklady a výše poskytované podpory 

  • způsobilými náklady se myslí náklady a výdaje na provoz na udržení podnikatelské činnosti (osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně, …) vzniklé od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021 
  • v případě poklesu tržeb o 30 %, ale méně než 50 %, činí výše podpory 300 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní 
  • v případě poklesu tržeb o 50 %, činí výše podpory 500 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní 
  • zaměstnancem se pro účely Programu považují zaměstnanci v pracovním poměru, spolupracující osoby a osoby se smlouvou o výkonu funkce. Zaměstnanci musí být přihlášeni k 1. 11. 2021 k platbě pojistného u ČSSZ 

 

Více ZDE

 

21. 12. 2021

Anna Prčková