COVID - Připravované změny

Program Antivirus A Plus a Program Antivirus B

- Vláda rozhodla o neprodloužení těchto programů na červen 2021

 

COVID - Nepokryté Náklady - Výzva 2 - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Prodloužení programu COVID - 2021 - ZAMÍTNUTO

 

Prodloužení programu Antivirus - SCHVÁLENO

- Více infromací o Režimu A programu Antivirus zde

- Více informací o Režimu A Plus programu Antivirus zde

- Více informací o Režimu B programu Antivirus zde

 

Krizové ošetřovné - zvýšení - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Program COVID - 2021

- Více informací zde

 

Program COVID - Nepokryté náklady

- Více informací zde

 

Prodloužení možnosti podat daňové přiznání a zaplacení daně z příjmu

- Prominutí úroku z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání pro papírové podání do 03. 05. 2021 a pro elektronické podání až do 01. 06. 2021 (www.mojedane.cz)


Nová (původní) "Izolačka" - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Povinné plošné testování pro firmy a OSVČ - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Kompenzační bonus pro rok 2021 - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Program Antivirus A, A + a B - SCHVÁLENO

- Více infromací o Režimu A programu Antivirus zde

- Více informací o Režimu A Plus programu Antivirus zde

- Více informací o Režimu B programu Antivirus zde

 

Pandemický zákon - SCHVÁLENO

- Více informací zde

 

Nová "Izolačka" - ZAMÍTNUTO

- Zvýšení náhrady příjmů zaměstnanců v karanténě či izolici ze 60% na 100% denního vyměřovacího základu

- Tato náhrada by měla být vyplácena za období od 01. 03. 2021 do 30. 04. 2021

- Měla by být i povinná doba karantény a to z 10 na 14 dnů

- Na tuto náhradu budou mít nárok i "dohodáři", pokud jsou účastni nemocenského pojištění

- Pro zaměstnavatele to nebude znamenat větší administrativní zátěž. Budou si moci tuto náhradu příjmu odečíst z povinného pojistného na sociálním zabezpečení

 

"Izolačka" - ZAMÍTNUTO

- Předpokládaná platnost je od 01. 03. 2021

- Jedná se o mimořádný příspěvek nad rámec běžné nemocenské ve výši až 370,-- Kč za každý kalendářní den (max. 10 dnů trvání karantény) pro zaměstnance v karanténě či izolaci

- Náhrada mzdy a "izolačky" v součtu nepřevýší 90 % průměrného výdělku

- Příspěvek by zaměstnanec dostal vyplacen spolu s vyplacenou nemocenskou

- Zaměstnavatelé nebudou zatěžováni další byrokracií dostanou v řádu hodin od státu informaci o vystavení karantény či izolace. Dále zaměstnavatel nemusí podávat žádost o refundaci, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od poviného odvodu pojistného na sociální zabezpečení

- Na příspěvek budou mít nárok i dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění

- Naopak na bonus by neměli mít nárok zaměstnanci, kteří byli soukromě v zahraničí

- Příspěvek by měl trvat nejdéle do 31. 05. 2021

- Senát chce prodloužit dobu vyplácení příspěvku z 10 dnů na 14 dní

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 29. 06. 2021

NB