Izolačka

Dne 23. 12. 2021 vyšlo pod zákonem č. 518ú2021 Sb.

Vláda schválila mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačku. Jde o příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den po dobu prvních 14 dní nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmů přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022. 

  • Příspěvek bude platit zpětně od 30. listopadu 2021, pokud bude karanténa trvat alespoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. 23. 12. 2021 
  • Izolačka se vztahuje na karanténu i izolaci. V obou případech je vystavena eNeschopenka s příslušným kódem. Období prvních 14 dní se počítá ode dne nařízení karantény (izolace) 
  • izolačku dostává zaměstnanec automaticky v následující výplatě 
  • zaměstnavatel si odečte výši izolačky od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény.
  • izolačka nepodléhá exekuci 

Více na: https://www.mpsv.cz/izolacka

 

21. 12. 2021

Anna Prčková