Krizové ošetřovné II

Dne 23. 12. 2021 bylo schváleno krizové ošetřovné.

Zákon č. 520/2021 Sb.

Změny platí od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022.

Nárok na krizové ošetřovné mají osoby, které pečují o dítě mladší 10 let (od ledna 2022 může jít i o jiné osoby kromě rodičů, pokud žijí ve společné domácnosti).

Výše ošetřovného bude činit 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimální denní výše je stanovena na 400 Kč. Kromě zaměstnanců mají nárok na ošetřovné i osoby pracující na DPP a DPČ, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy, třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Rodiče budou muset doložit čestným prohlášením, že musí pečovat o dítě z výše uvedených důvodů.

Krizové ošetřovné také platí u dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

  • nezaopatřené starší děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, 
  • nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami závažnými poruchami učení, 
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

 

21. 12. 2021

Anna Prčková