Povinné testování zaměstnanců a OSVČ od 22. 11. 2021

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN

 

Od 22. listopadu 2021 jsou zaměstnavatelé povinni zajistit pravidelné testování zaměstnanců.

Testování se provádí pomocí samotestování nebo poskytovatelem zdravotních služeb.

Frekvence testování je 1x týdně. První kolo testování musí proběhnout do 29. listopadu 2021.

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které:

  • jsou očkované proti COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního RT-PCR testu
  • podstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem
  • podstoupili v posledních 7 dnech rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovním s negativním výsledkem

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnost, že splňuje alespoň jednu z podmínek, že se na něj nevztahuje povinnost testování.

Zaměstnancům, kteří zajišťují testování pro své zaměstnance a osobám samostatně výdělečně činným se nařizuje vést evidenci provedených testů. Evidence musí obsahovat datum testování a seznam osob, které byly k danému datu testovány.

Stejnou povinnost testování mají osoby samostatně výdělečně činné. OSVČ se nemusí testovat, pokud se během své práce nesetkávají s třetími osobami (s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti). Platí úplně stejné podmínky jako pro testování zaměstnanců (frekvence testování, podmínky, kdy se osoba nemusí testovat, vedení evidence provedených testů)