Prodloužení programu Antivirus

Dne 30. listopadu 2021 schválila vláda prodloužení programu Antivirus až do 28. února 2022. Byl zaveden i režim B programu Antivirus zpětně od 1. listopadu 2021.

Režim A 

  • Jedná se o příspěvek na krytí nákladů, které vzniknou zaměstnavateli za dobu trvání nařízené karantény nebo izolace zaměstnance.
  • Výše příspěvku činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, nejvíce však 39 tis. na zaměstnance měsíčně.

Režim B

  • Jedná se o příspěvek na náklady, které vznikly v souvislosti s překážkami v práci na straně zaměstnavatele
  • Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, nejvíce však 29 tis. na zaměstnance měsíčně.
  • Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu:

- v zaměstnání chybí významná nebo klíčová část zaměstnanců. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku podle § 208 ZP

- je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupy (např. suroviny). Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku podle § 207 písm. a) ZP.

- je nucen omezit provoz z důvodu nízké poptávky po výrobcích nebo službách. Zaměstnanci náleží 60 % průměrného výdělku podle § 209 ZP.

Vláda dále rozhodla o prodloužení platnosti celého programu až do 30. června 2022. V období platnosti může vláda prodlužovat období uznatelnosti nákladů nebo stanovovat období nová.

Zaměstnavatel může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR až do 28. února 2022.

Více o programu Antivirus si můžete přečíst na stránkách MPSV ZDE

 

30. 11. 2021

Anna Prčková