Kompenzační bonus pro rok 2021

- Platnost zpětně od 01. 02. 2021 (prozatím) do 31. 05. 2021

- Žádost k dispozici zde

- Pokyny k vyplnění žádosti k dispozici zde

- Za bonusové období od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 (první bonusové období) je možné požádat do 03. 05. 2021

- Za bonusové období od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021 (druhé bonusové období) je možné požádat do 01. 06. 2021

- Za bonusové období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 (třetí bonusové období) je možné požádat od 01. 04. 2021 do 01. 07. 2021

- Za bonusové období od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021 (čtvrté bonusové období) je možné požádat od 10. 05. 2021 do 02. 08. 2021

- Bonus JE možné kombinovat s programem Antivirus, s programem na podporu nájemného či s jinými obdobnými programy

- Bonus NENÍ možné kombionovat s novými programi COVID - 2021 a COVID - Nepokryté náklady

- Zvýšení kompenzačního bonusu z 500 ,-- Kč za den na 1 000,-- Kč za den

- Toto zvýšení se týká "pouze" OSVČ a společníků malých s.r.o., u "dohodářů" zůstává příspěvek na 500,-- Kč/denně

- Nově budou mít nárok na bonus nejen ti podnikatelé, kteří jsou poškozeni dopady vládních opatření, ale i ti poškození pandemií jako takovou (vracení se k jarnímu pojetí)

- Nově je nutné prokázat propad příjmů vyšší než 50 % (prokázání propadu tržeb bude do jednoduché online žádosti s podepsaným čestným prohlášením)

- Tento propad bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím epidemie 

        - Př.: Za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 01. 11. 2018 do 31. 01. 2019. Po úpravě si žadatel může pro srovnání zvolit i stejné čtvrtletí z přelomu let 2019 a 2020, pokud by to pro něj mělo být výhodnější. 

        - Úprava myslí zejména na individuální situace např.: dočasný útlum podnikaní, mateřská dovolená apod.

        - Úprava také počítá se začínajícími podnikateli, pro které se srovnávací období posouvá až po zahájení jejich činnosti

- Výše bonusu může momentálně dosáhnout až 59 000 Kč (28 + 31 tis. Kč), pokud by za 01/2021 došlo k poklesu měsíčního příjmu alespoň o 28 tis. Kč a za 02/2021 alespoň o 31 tis. Kč

- Vláda může zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu kalendářnímu měsíci, nejdéle však do konce roku 2021 

- Částečný překryv nového bonusového období (únor 2021) s posledním obdobím stávajícího bonusu (od 01. 02. 2021 do 15. 02. 2021) bude vyřešen formou započtení - nově nárokovaný bonus za únor 2021 bude případně ponížen o již vyplacenou částku

- Nově by kompenzační bonus neměl být navázán na nouzový stav

- Bonus bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy (např.: důchodci, studenti atd.), aby nedocházelo v jednotlivých případech k překompenzování

NOVINKOU je také možnost nároku na kompenzační bonus 500,-- Kč za dny, , kdy měl potencionální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci (dílčí opatření k narovnání situace mezi živnostníky a zaměstnanci)

         - pro nárok je potřeba účast živnostníka na nemocenském pojištění

- I nadále budou podporu vyplávet finanční úřady

- Podat žádost bude možné i nádále přes e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně

 

 

 

Aktualizováno 28. 05. 2021

NB