Režim A programu Antivirus

-       Platnost programu Antivirus A byla prodloužena do 31. 12. 2021

-       Zároveň bylo určeno nejzazší datum, ve kterém může zaměstnavatel s Úřadem práce České republiky uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku, a to na 31. 10. 2021

-       Po tomto datu již NEBUDE možné uzavírat nové dohody z důvodu zajištění výplat příspěvků do konce roku, tak jak je dáno příslušnými pravidly veřejné podpory

-       Žádost je možné podávat od 06. 04. 2020 do 31. 10. 2021

-       Žádost zde

-       Rozhodné období od 12. 03. 2020 do 28. 02. 2021

-       ZMĚNY od 01. 03. 2021

             1) příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří byli ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v pracovním poměru minimálně tři měsíce 

                 - na pracovníky, kteří pro zaměstnavatele pracují méně než tři měsíce mohou pobírat podporu do konce února

             2) dojde ke zvýšení limitu čerpání všech státních podpor (vč. programu Antivirus) jedním zaměstnavatelem z 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR

-       Uznatelným výdajem je náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény

-       Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných nákladů, avšak maximálně 39 000 Kč na jednoho zaměstnance na jeden měsíc

-       Tento program mohou využít i zaměstnavatelé, kteří museli zavřít své provozovny na základě nařízení Vlády (výhodnější je využití programu Antivirus Plus)

-       Postup zůstává stejný jako na jaře

-       Vyplácet bude Úřad práce na základě měsíčního vyúčtování

 

 

 

 

Aktualizováno 29. 06. 2021

NB