Režim B programu Antivirus

-      Režim B programu Antivirus prodloužen do 31. 05. 2021

-       Žádost je možné podávat od 06. 04. 2020 do 31. 05. 2021

-       Žádost zde

-       Rozhodné období od 12. 03. 2020 do 28. 02. 2021

-       ZMĚNY od 01. 03. 2021:

           1) příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří byli ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v pracovním poměru minimálně tři měsíce 

               - na pracovníky, kteří pro zaměstnavatele pracují méně než tři měsíce mohou pobírat podporu do konce února

          2) dojde ke zvýšení limitu čerpání všech státních podpor (vč. programu Antivirus) jedním zaměstnavatelem z 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR

-       Tento Režim je určen k řešení nepřímých dopadů pandemie

-       Podpora pro zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechodně uzavřít své provozovny z důvodu vysoké absence svých zaměstnanců (nemoc, péče o děti při uzavření škol atd.)

-       Pomoc v této formě i pro subdodavatele, kteří jsou navázáni na firmy, které byly uzavřeny nařízením vlády (dodavatelé restaurací, hotelů, knihkupectví apod.)

-       Jedná se o případy překážek v práci na straně zaměstnavatele, při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy

-       Druh překážky:

              - překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku,

             - omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

            - omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

-       Příspěvek bude i nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů

-       Maximální výše je 29 000,-- Kč na jednoho zaměstnance za jeden měsíc

-       Postup pro zaměstnavatele se nemění, stejný jako na jaře – příspěvek bude vyplácet Úřad práce ČR 

 

 

 

 

Aktualizováno 28. 05. 2021

NB