Souhrn termínů COVID-19: rok 2021

Program Antivirus - režim A

-      Program je prodloužen do 31. 12. 2021

-      Žádat je možné od 06. 04. 2020 do 31. 10. 2021

-      Žádost k dispozici zde

Program Antivirus - režim A plus - neprodloužen

-      Program je prodloužen do 31. 05. 2021

-       Žádat je možné od 06. 04. 2021 do 31. 05. 2021

-       Žádost zde

Program Antivirus - režim B - neprodloužen

-       Program je prodloužen do 31. 05. 2021 

-       Žádat je možné od 06. 04. 2020 do 31. 05. 2021

-       Žádost k dispozici zde

Kompenzační bonus pro rok 2021

-       Za bonusové období od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021 (první bonusové období) je možné požádat do 03. 05. 2021

-       Za bonusové období od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021 (druhé bonusové období) je možné požádat do 01. 06. 2021

-       Za bonusové období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 (třetí bonusové období) je možné požádat od 01. 04. 2021 do 01. 07. 2021

-       Za bonusové období od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021 (čtvrté bonusové období) je možné požádat od 10. 05. 2021 do 02. 08. 2021

-       Žádost k dispozici zde

-       Pokyny k vyplnění žádosti k dispozici zde

Program COVID - 2021

-       Rozhodné období od 11. 01. 2021 do 09. 05. 2021

-       Žádosti je možné podávat od 12. 04. 2021 do 09:00 hod. do 02. 06. 2021 do 16:00 hod.

-       Žádost k dispozici zde

Program COVID - Nepokryté náklady

-       Rozhodné období od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021

-       Žádosti je možné podávat od 19. 04. 2021 od 09:00 hod. do 19. 07. 2021

-       Žádost k dispozici zde

Program COVID - Nepokryté náklady - Výzva 2

-       Rozhodné období je od 01. 04 2021 až 31. 05. 2021.

       (Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, zvolit pouze období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021)

-       Žádosti je možné podávat od 28. 06. 2021 od 09:00 hod. do 13. 09. 2021

-       Žádost k dispozici zde

 

 

 

 

 

Aktualizace dne 29. 06. 2021

NB