Daňový řád - Vráceno PS s pozměňovacími návrhy

Podpora elektronizace:

- zjednodušení postupů

- možnost podání i formou datové zprávy - předvyplněná podání

- DIS: online multifunkční platforma (pro předání vzájemných informací):

  • přístup do DIS pro další osoby bez nutnosti plné moci - musí dát pověření daný plátce(typicky daňový poradce);
  • při využívání DIS možnost prodloužení lhůty pro podání DP o 1 měsíc, zkrácení lhůt pro vracení přeplatku na 15 dní;
  • sankce pouze pro subjekty s povinností užívat DIS, ALE snížené na ½.

Vrácení DO - nezadržovat celý DO, ale pouze tu část, u které vznikla pochybnost

  • vznik nového institutu „zálohy na daňový odpočet“;
  • lhůta 15 dnů na vrácení zálohy přeplatku na který vznikl nárok;
  • v případě prověření odpočtu vyhledávací činností a následně i kontrolním postupem – zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku na 15 dní;
  • naopak v případě prověření odpočtu pouze na základě vyhledávací činností – prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu na 45 dní.