KURZARBEIT - "zkrácená práce"

- Novela zákona o zaměstnanosti č. 248/2021 Sb. bude platná od 01. 07. 2021, avšak Vláda se rozhodla, že do konce roku 2021 ji nepoužije v souvislosti s pandemií, a to z toho důvodu, že se rozhodlo o prodloužení programu Antivirus A

- Kurzarbeit bude moci spustit Vláda po projednání v tripartitě

- Kurzarbeit bude využit pro překlenutí krizového období, jako je např. ekonomická recese, při živelních událostech, při kybernetických útocích, při pandemii apod.) a pro udržení pracovních míst

V nařízení by kabinet stanovil, pro jaké odvětví, uzemí nebo okruh zaměstnavatelů by se "zkrácená práce" se státním příspěvkem vztahovala

- Kabinet by také určil ukazatele pro posouzení a rozsah výpadku pracovní doby

- Zaměstnavatel v období Kurzarbeitu bude mít povinnost vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v MINIMÁLNÍ výši 80% hrubého výdělku zaměstnance

Stát firmám poskytne čtyři pětiny této náhrady i s odvody

Stropem pro příspěvek je 1,5 násobek celostátní průměrné mzdy

- Podpora se dle dostupných zdrojů bude vyřizovat stejně jako dosavadní příspěvky z programu Antivirus

- Rozdílem oproti Programu Antivirus bude, že podnik dostane příspěvek před reálným vyplacením mezd zaměstnancům, tudíž zaměstnavatel nejdříve podá měsíční přehled nákladů na náhrady mzdy pracovníků, získá příspěvek a posléze vyplatí náhrady mezd

- Kurzarbeit se vztahuje na zaměstnance, kteří ve firmě pracují déle jak tři měsíce a nejsou ve zkušební době

- Kurzarbeit se NEBUDE vztahovat na podniky, které se rozhodnou zavřít úplně 

Na příspěvek by NEBYL nárok u pracovníků s kontem pracovní doby. Dále by ho nedostali ani podniky, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání, a to tři roky po jejím přiznání

- Přechod na "zkrácenou práci" bude podnik elektronicky oznamovat příslušnému Úřadu práce

- Dobu kdy zaměstnanci nebudou chodit do práce mohou využít pro rekvalifikaci, nebo na návštěvu kurzů organizovaných Úřadem práce

- Zaměstnavatel se zavazuje, že při Kurzarbeitu i nějakou dobu po něm nepropustí ty zaměstnance na které bude tuto podporu pobírat (tento čas by měl trvat polovinu doby, po kterou člověk dostával příspěvek při zkrácené práci)

- Firma by také nesměla vyplatit dividendy, mimořádné podíly na zisku či předčasně splatit úvěr, a to jeden měsíc před vyhlášením, v průběhu i rok po skončení Kurzarbeitu 

- Zkrácená práce potrvá nejvýše rok (může se spustit nejdříve na maximáně 6 měsíců s možností 2 prodloužení, a to vždy po 3 měsících)

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 29. 06. 2021

NB