Stravenkový (stravovací) paušál

Zákon č. 609/2020 Sb. pozměnil znění § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů a doplnil, že od daně je také osvobozen „peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.“ Změna je platná od 1. 1. 2021

Jak se vypočítá horní hranice stravného

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává každý rok závaznou vyhláškou, kde je výše stravného při pracovní cestě. Jak vidíme v úvodu článku, jedná se o „70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“

Stravné pro rok 2021 udává vyhláška č. 589/2020 Sb., ve které se píše:

§ 3: za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.

108 * 70 % = 75,60 Kč

Jedná se o horní hranici. Příspěvek může být i nižší

Co to znamená v praxi?

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce (§ 236) povinen zaměstnancům umožnit stravování (tzn. vyhradit prostor a čas), nikoliv poskytnout. Může ale zaměstnancům nabídnout benefit ve formě příspěvku na stravování.

Naturální příspěvek

Mezi naturální příspěvky se řadí stravování poskytované zaměstnavatelem (závodním strava) nebo stravenky.

U zaměstnance je nepeněžní příspěvek osvobozen od daně bez omezení, naopak u zaměstnavatele je daňová uznatelnost do výše 55 % hodnoty jednoho jídla za jednu směnu. Avšak stále musí dodržet hranici uznatelnosti 70 % horní hranice stravného. Zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům upravit ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě, že naturální plnění může být poskytováno i pokud zaměstnanec čerpá dovolenou nebo má dočasnou pracovní neschopnost.

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci stravenku v hodnotě 100 Kč, daňově uznatelných je 55 Kč, a u zaměstnance se nedaní plných 100 Kč.

Finanční příspěvek

Aby byl u zaměstnance příspěvek od daně osvobozený, musí být výše 70 % horní hranice stravného (75,60 Kč pro rok 2021). U zaměstnavatele, aby byl příspěvek naopak daňově uznatelný, musí zaměstnanec odpracovat minimálně 3 hodiny pracovní směny.

Pokud zaměstnavatel poskytne finanční příspěvek v době, kdy má zaměstnanec dovolenou, nemoc, ošetřovné, atd., jedná se potom o zdanitelné plnění pro obě strany.

Daňově nejvýhodnější pro zaměstnavatele i zaměstnance je poskytovat finanční příspěvek za směnu, pokud zaměstnanec v daný den odpracuje více než 3 hodiny pracovní směny. Tím může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci 75,60 Kč jako příspěvek na stravování, který je daňově uznatelný, a naopak u zaměstnance není předmětem daně. Pokud vezmeme, že měsíc má v průměru 20 pracovních dní, příspěvek za měsíc činí 1 512 Kč. Pokud bude příspěvek vyšší, je plnění nad limit daňově nevýhodný pro obě strany.

 

 

 

 

Aktualizace 5. 2. 2021
Anna Prčková


Odkazy