Paušální daň

Paušální daň

• předpokládaný počátek platnosti od 1. ledna 2021

• bude se skládat z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 % a daně ve výši 100 Kč

- měsíční odvod bude ve výši 5 740 Kč

• přinese zjednodušení odvodové povinnosti pro živnostníky a podnikatele s ročním příjmem do 800 tisíc Kč

• fungování založeno na zcela dobrovolné úrovni

• Výhody:

- odpadnutí povinnosti podání daňového přiznání

- odpadnutí povinnosti podání přehledů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

- daňová kontrola by ztrácela smysl

- navýšení části odvodu na sociální pojištění aniž by vzrostlo celkové zatížení

- menší byrokracie