Paušální daň

- předpokládaný počátek platnosti od 1. ledna 2021

- bude se skládat z minimálního odvodu na zdravotní pojištění (2 393,-- Kč), daně z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15% (pro příští rok 2021 odpovídá výši 2 976,-- Kč)

- měsíční odvod bude ve výši 5 469 Kč

- přinese zjednodušení odvodové povinnosti pro živnostníky a podnikatele s ročním příjmem do 1 mil. Kč (tedy neplátci DPH)

- fungování založeno na zcela dobrovolné úrovni

- pokud se živnostník pro paušální daň rozhodne, nebude již moci uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku

Výhody:

- odpadnutí povinnosti podání daňového přiznání

- odpadnutí povinnosti podání přehledů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

- daňová kontrola by ztrácela smysl

- navýšení části odvodu na sociální pojištění aniž by vzrostlo celkové zatížení

- menší byrokracie