Publikováno 30. 03. 2022 v rubrice Aktuality

Plánovaná novela související s odpočtem darů

Od základu daně lze odečíst finanční dary poskytnuté např. českým pořadatelům sbírek pro veřejně prospěšné účely. Po schválení novely bude možné odečíst bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022 přímo Ukrajině – např. ukrajinskému velvyslanectví nebo ukrajinským neziskovým organizacím.

Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tj. na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň. Osvobozen od daně bude letos také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Dále pokud zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci, bude tento dar osvobozen od daně z příjmů jakožto bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.

Odečet bezúplatného plnění budou moct využít i daňoví poplatníky z Ukrajiny, pokud jejich příjmy z území České republiky tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Nemusí být daňovým rezidentem ČR.