Novela ZDPH - elektronické obchody a související podvody

akt. LF 30/7/23 - Stav:   Sněmovna tisk č. 385 mezi 1. a 2. čtením

Předpokládaná účinnost:  1.1.2024

Technická novela implementuje Směrnici Rady (EU), kterou se zavádí nový Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP) v rámci EU. Jeho účelem bude odhalovat podvodná jednání v souvislosti s elektronickými obchody.

Poskytovatelé platebních služeb (banky) budou mít povinnost evidovat údaje o platbách, pokud

- přijde jedné osobě platba z jiného členského státu EU a

- následně od téže osoby odejde platba do třetí země,

a pokud počet takových případů u jedné osoby překročí limit 24 plateb za čtvrtletí,

pak tyto informace poskytnou správci daně, vždy za uplynulé čtvrtletí, a to automaticky bez vyžádání.