DPH - elektronické obchody a podvody

LF 1/2/23

Stav k 1.2.2023:   dnes projednáno Vládou

Předpokládaná účinnost:  1.1.2024

 

Technická novela, implementuje Směrnici Rady (EU), kterou se zavádí nový Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP) v rámci EU. Jeho účelem bude odhalovat podvodná jednání v souvissti s elektronickými obchody.

Poskytovatelé platebních služeb (banky) budou mít povinnost evidovat údaje o platbách, pokud

- přijde jedné osobě platba z jiného členského státu EU a

- následně od téže osoby odejde platba do třetí země,

avšak jen pokud počet takových případů u jedné osoby překročí limit 24 plateb za čtvrtletí.

Tyto informace budou poskytovat správci daně, vždy za uplynulé čtvrtletí, a to bez vyžádání.