Mimořádné odpuštění daňových dluhů (Milostivé léto III)

Aktualizace 22.5.2023 LF - stav:     Sněmovna schválila ve třetím čtení, postoupeno do Senátu

Volné pokračování Milostivého léta I a II, tentokrát se bude týkat výlučně daňových dluhů (těch se předchozí mimořádná odpuštění netýkala). Podmínkou pro odpuštění bude

- existence primárního dluhu (jistiny) k rozhodnému dni, tj. k 30.9.2022,

- během rozhodného období (1.7. až 30.11.2023) dlužník požádá o odpuštění a v téže lhůtě

- doplatí dlužnou jistinu nebo požádá o rozložení její úhrady do 4 splátek během 12 měsíců

Okruh dlužníků -  jen fyzické osoby, podnikající i nepodnikající.

Předmět odpuštění - nedoplatky na příslušenství (úrok z prodlení, úrok z posečkání, penále, pokuta, náklady řízení).

Předpokládaná účinnost: 1.7.2023.