Mimořádné odpuštění daňových dluhů (Milostivé léto III)

LF 26/1/23 akt.

Stav k 25.1.2023:   projednáno vládou, bude postoupeno Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Připravuje se pokračování tzv. Milostivého léta I a II, bude se týkat především daňových dluhů (jichž se předchozí mimořádná odpuštění netýkala). Podmínkou pro odpuštění bude

- existence primárního dluhu k rozhodnému dni, tj. k 30.9.2022,

- během tzv. odpustného období (1.7. a 30.11.2023) žádost o odpuštění a

- zaplacení celé dlužné jistiny do konce odpustného období (popř. ve 4 splátkách)

Odpuštění se bude týkat jen fyzických osob, a to podnikajících i nepodnikajících.

Předpokládaná účinnost: 1.7.2023.