Mimořádné odpuštění dluhů ze sociálního pojištění (Milostivé léto IV)

Akt. 15/3/23 LF

Připravuje se pokračování tzv. Milostivého léta I a II, které se bude týkat dluhů k OSSZ (jichž se předchozí mimořádná odpuštění netýkala). Podmínkou pro odpuštění bude

- existence primárního dluhu k rozhodnému dni, tj. k 30.9.2022,

- během odpustného období (1.7. a 30.11.2023) žádost o odpuštění a

- zaplacení celé dlužné jistiny do konce odpustného období (popř. ve splátkách)

Odpuštění se bude týkat podnikajících fyzických a právnických osob.

Předpokládaná účinnost:  1.7.2023.

Stav legislativního procesu:

25.1.2023 projednáno vládou

2.2.2023   postoupeno Poslanecké sněmovně, tisk č. 377/0