Odvody OSVČ pro rok 2022

Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 356/2021 Sb, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022.

Průměrná mzda pro rok 2022 je ve výši 38 911 Kč, z toho můžeme vypočítat minimální zálohy.

Minimální záloha pro zdravotní pojištění v roce 2022 bude ve výši 2 627 Kč

Minimální záloha pro sociální pojištění v roce 2022 bude ve výši 2 841 Kč

Paušální daň

Paušální daň se skládá z částek pro rok 2022:

minimální zálohy pro zdravotní pojištění – 2 627 Kč

minimální zálohy pro sociální pojištění navýšené o 15 % - 3 267 Kč

daň z příjmů v měsíční výši – 100 Kč

Celkem je měsíční paušální daň 5 994 Kč. Jedná se o navýšení o 525 Kč měsíčně oproti minulému roku.