Povinné datové schránky

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s účinností od 1. 1. 2023 ukládá povinnost podnikajícím fyzickým osobám mít zřízenou datovou schránku

- podnikajícím fyzickým osobám

- nepodnikajícím právnickým osobám (neziskovkám)

Datové schránky budou zřízeny automaticky mezi 1. lednem a 31. březnem 2023. Přístupové údaje budou doručeny poštou.

Původní návrh obsahoval řádově širší okruh osob, jich se měl týkat - datovou schránku měli dostat i nepodnikající fyzické osoby, pokud by kdykoli od 1.1.2023 využili pro komunikaci se státními orgány svoji elektronickou identitu, prostřednictvím Portálu občana apod. - přičemž by svoji totožnost prokázali pomocí bankovní identity, eObčanky, služby Moje ID atd. Datová schránka občana by mohla být na jeho žádost zrušena. Tato možnost nakonec nebyla sněmovnou schválena.

Akt. 29.1.2023 LF