Prominutí úroku z prodlení pro osoby s převažujícími příjmy z oblasti dopravy

Pro plátce daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, jejichž převažující příjem pochází z oblasti dopravy je prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty vzniklý v období únor–srpen 2022, popř. za 1. a 2. čtvrtletí. Úhrada daně, ke které se úrok váže je potřeba uhradit nejdéle do 31. 10. 2022.