Daně a válka na Ukrajině

Od základu daně lze odečíst finanční dary poskytnuté např. českým pořadatelům sbírek pro veřejně prospěšné účely. Mimoto, nyní lze odečíst dary poskytnuté v roce 2022 přímo Ukrajině – např. ukrajinskému velvyslanectví nebo ukrajinským neziskovým organizacím.

V roce 2022 je osvobozen od daně nepeněžní příjem ve formě bezplatného ubytování ukrajinských zaměstnanců, pokud jde o ubytování od zaměstnavatele a pokud bylo poskytnuto v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Odečet bezúplatného plnění budou moct využít i daňoví poplatníky z Ukrajiny, pokud jejich příjmy z území České republiky tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Nemusí být daňovým rezidentem ČR.

Uvedená opatření nejsou nenajdete v zákoně a daních z příjmů, ale jsou upraveny samostatným zákonem č. 128/2022 Sb.