Změny v odhláškách zaměstnanců od 1. 4. 2022

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den skončení doby zaměstnání a to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

Od 1. 4. 2022 nabývá novela zákona č. 248/2021 Sb., která udává povinnost poskytnutí nových údajů, které budou obsahovat i potřebné informace pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Odhlášky pro OSSZ budou nové také obsahovat:

  • druh zaměstnání
  • doba trvání zaměstnání
  • doba důchodového pojištění
  • výše průměrného nebo pravděpodobného čistého měsíčního výdělku
  • výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno
  • způsob a důvod skončení zaměstnání

Tyto informace bude obsahovat pouze odhláška pro OSSZ, již se nebude dávat potvrzení pro úřad práce.

Nově mohou být uloženy pokuty za nepodání odhlášky v zákonem stanovené lhůtě, a to do výše:

  • 20 000 za nepodání přihlášky
  • 100 000 za nesplnění oznamovací povinnosti

Pro účetní to znamená, že do 8 dnů ode dne skončení zaměstnání musí vědět výši pravděpodobného výdělku a být informování o výši nároku na odstupné.