Datové schránky OSVČ ve 2023

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s účinností od 1. 1. 2023 ukládá povinnost podnikajícím fyzickým osobám mít zřízenou datovou schránku. Povinné budou i pro právnické osoby, které si ji dosud nemusely zřídit – zájmové spolky, společenství vlastníků jednotek nebo nadace.

Zřízeny budou automaticky mezi 1. lednem a 31. březnem 2023. Přístupové údaje budou doručeny poštou.

Zpozornět by ale měli i nepodnikatelé. Stát totiž od příštího roku automaticky založí datovou schránku také všem občanům, kteří s ním kdykoliv od 1. ledna 2023 začnou komunikovat přes svou elektronickou identitu. To znamená, že se připojí ke službám takzvaného eGovernmentu (typicky k Portálu občana a podobně) prostřednictvím bankovní identity, eObčanky s čipem, služby Moje ID, mobilního klíče eGovernmentu, I.CA s čipovou kartou nebo údajů NIA ID. Nepodnikatel si bude moct datovou schránku na žádost zrušit.