Mimořádné odpuštění daňových dluhů (Milostivé léto III)

Aktualizace 5.7.2023 LF - stav:     vyhlášeno ve Sbírce zákonů jako zákon č. 180/2023 Sb.

Účinnost:  1.7.2023

Jedná se o volné pokračování Milostivého léta I a II, tentokrát se týká výlučně daňových dluhů (kterých se předchozí mimořádná odpuštění netýkala). Podmínkou pro odpuštění je

- existence primárního dluhu (jistiny) k rozhodnému dni, tj. k 30.9.2022,

- během rozhodného období (1.7. až 30.11.2023) dlužník požádá "o odpuštění" a

- doplatí dlužnou jistinu nebo požádá o rozložení její úhrady do 4 splátek během 12 měsíců

Okruh dlužníků -  jen fyzické osoby, podnikající i nepodnikající.

Předmět odpuštění - úrok z prodlení, úrok z posečkání, penále, pokuta, náklady řízení.