Mimořádné odpuštění dluhů ze sociálního pojištění (Milostivé léto IV)

Aktualizace 5/7/23 LF - stav:     23.6.23 vyhlášeno ve Sbírce zákonů jako zákon č. 181/2023 Sb.

Účinnost:   1.7.2023

Jedná se o volné pokračování Milostivého léta I a II, které se týká dluhů k OSSZ (jichž se předchozí mimořádná odpuštění netýkala). Podmínkou pro odpuštění je

- existence primárního dluhu k rozhodnému dni, tj. k 30.9.2022,

- během rozhodného období (1.7. až 30.11.2023) dlužník projeví vůli

                 - uhradit dluh najednou a učiní tak do konce rozhodného období nebo

                 - uhradí dluh postupně ve 12 (dluh do 50 tis.) resp. 60 splátkách (dluh nad 50 tis.)

Okruh dlužníků - fyzické osoby podnikají (OSVČ) a právnické osoby (zaměstnavatelé).

Předmět odpuštění - penále z dlužného pojistného, pravděpodobné penále z dlužného pojistného, exekuční náklady.

Pozměňovací návrhy:

-  rozšíření o dluhy na veřejném zdravotním pojištění

- nebyly schváleny, neboť Ministerstvo zdravotnictví připravuje vlastní návrh