Nová oznamovací povinnost 2023

Od 1.1.2023 mají provozovatelé digitálních platforem, jako např. Bolt, Uber, Airbnb apod., oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují poskytovatelé příslušných služeb. Nové pravidlo se týká provozovatelů platforem v rámci EU i mimo ni.

Jedná se o implementaci směrnice Rady č. 2021/514/EU.

Povinnost oznámit příjmy jednotlivých poskytovatelů mají provozovatelé platforem vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku po oznamovacím období. První podání bude tedy provedeno do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023.

Registrace k nové oznamovací povinnosti a následné odeslání bude možné prostřednictvím portálu Moje daně