Novela zákoníku práce 2023

Práce na dálku

Práce na home office bude konána na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Práci z domova bude zaměstnavatel jak jednostranně nařídit, tak se i dohodnout.

Zaměstnavatel bude mít povinnost hradit nákladový paušál za každou započatou hodinu práce. Jedná se o náklady např. elektřina, opotřebení počítače, plyn, pevná paliva, dodávka tepla a vody, odvoz odpadních vod nebo svoz komunálního odpadu. Minimální výše nákladového paušálu má činit alespoň 2,80 Kč/hod.

Elektronické doručování důležitých pracovních písemností

Nově má být umožněno prostřednictvím e-mailové korespondence (bez nutnosti elektronického podpisu) zaslat pracovní smlouvu, její změny a ukončení dohodou. Stejně tak i u dohod konaných mimo pracovní poměr. 

Přísnější pravidla mají zůstat akorát u doručování písemností týkající se skončení pracovního poměru.

Dohody mimo pracovní poměr

Období, za které je posuzovaná polovina stanovené týdenní pracovní doby, se zkrátí na 26 týdnů.

Zaměstnanci budou muset být seznámeni s týdenním pracovním rozvrhem a to minimálně 1 týden před začátkem období, na které se vztahuje.

Zaměstnanci by měli mít také právo na dovolenou, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnavatele a příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí