Daň z nemovitostí

akt. LF 30/7/23 - stav:   Připomínkové řízení ukončeno 1.12.2022, Vláda návrh novely dosud neprojednala

Předpokládaná účinnost:  1.1.2024, část 1.1.2025

Technická, převážně zpřesňující novela, významné změny např.:

- rozšíření osvobození

- rozšíření zdanění zpevněných ploch (bez ohledu na druh pozemku)

- určení poplatníka daně v případě neznámého vlastníka (uživatel)

- zvýšení daně rozšířeno i na podnikání v bytě (dosud jen v nebytech)

 - rozšíření pravomocí obcí ke stanovení místních koeficientů