Daň z nemovitostí

LF 1/2/23

Stav k 1.2.2023:   Ukončeno připomínkové řízení, před projednáním Vládou

Předpokládaná účinnost:  1.1.2024, část 1.1.2025

 

Půjde o technickou novelu, která mmj. obsahuje:

- rozšíření osvobození

- rozšíření zdanění zpevněných ploch, bez ohledu na druh pozemku

- určení poplatníka daně v případě neznámého vlastníka

- zvýšení daně i na případy podnikání mimo NP

 - rozšíření pravomocí obcí k stanovení místních koeficientů