Daň z nemovitostí

LF 26/12/23 - připomínkové řízení ukončeno 1.12.2022, Vláda návrh stále neprojednala

Původně navrhovaná účinnost:  1.1.2024

Technická, převážně zpřesňující novela, významné změny např.:

- rozšíření osvobození

- rozšíření zdanění zpevněných ploch (bez ohledu na druh pozemku)

- určení poplatníka daně v případě neznámého vlastníka (uživatel)

- rozšíření zdanění na podnikání v bytech (doposud jen v nebytech)

 - rozšíření pravomocí obcí ke stanovení místních koeficientů